UZ SOLIDARNY Z UKRAINĄ!

W obliczu rosyjskiej agresji na demokratyczny porządek Świata, godnego najwyższego potępienia ataku militarnego na suwerenną i wolną Ukrainę, cała społeczność akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża solidarność z narodem ukraińskim. Szczególnie jednak chcemy wesprzeć naszych partnerów z Kijowa, Charkowa, Lwowa, Żytomierza i innych miast ukraińskich, z którymi dotychczas rozwijaliśmy współpracę, a którzy dzisiaj muszą bronić nie tylko wartości akademickich, ale tych najważniejszych – dotyczących życia i śmierci.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Перед обличчям російської агресії проти демократичного устрою світу, різко засудженого військового нападу на суверенну та вільну Україну, вся наукова спільнота Зеленогурського Університету висловлює свою солідарність з українським народом. Водночас, ми особливо хочемо підтримати наших партнерів з Києва, Харкова, Львова, Житомира та інших міст України, з якими ми наразі співпрацюємо, і які сьогодні мають відстоювати не лише академічні цінності, а й найважливіші – щодо життя і смерті.

проф. Войцех Стржижевський

Ректор Зеленогурського Університету

#Ukraina #ukraine #standwithukraine