Aktualności

Stypendium na studia LL.M. w Kanadzie

Informujemy, że Wydział Prawa Uniwersytetu w Ottawie (Kanada) rozpoczął rekrutację na Stypendium Edwarda Barry McDougalla. Stypendium dedykowane jest absolwentom kierunku prawo z Polski i umożliwia realizację rocznego programu studiów LL.M. w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie. Wymogiem formalnym stypendium jest bycie absolwentem polskich studiów prawniczych ukończonych przez polskiego obywatela. O […]

Programy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nowe programy finansujące mobilność naukowców i studentów

Nowe oferty współpracy w ramach Horyzont 2020

Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępne są aktualne oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020.
Sicence Cooperation Finance