Aktualności

Szkolenie z projektów MSCA/Horyzont 2020

Szkolenie z projektów w Akcjach Marie – Skłodowskiej Curie programu Horyzont 2020 dotyczących szkolenia początkowego naukowców oraz międzynarodowej wymiany i szkolenia personelu zajmującego się badaniami i innowacjami. 

Nowe oferty współpracy w ramach Horyzont 2020

Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępne są aktualne oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020.

Nowa opcja na portalu EURAXESS – Hosting Offers

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej jednostce naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS dodali do niego nową opcję – Hosting offers. Dzięki niej mogą Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty.
Sicence Cooperation Finance