Przyjazdy gości

Zasady

Każdy pracownik planujący przyjęcie gościa z zagranicy składa w Dziale Współpracy z Zagranicą (podpisane przez dysponenta środków finansowych oraz dyrektora instytutu/kierownika katedry i dziekana wydziału) wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy.

Każdy przyjazd zatwierdzany jest przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Po zakończeniu wizyty należy wypełnić i złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą sprawozdanie z przyjęcia gościa z zagranicy.