Projekty realizowane na UZ

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych

Budżet: 153 375 EUR
Finansowanie:  Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów programu (UE, EOG, stowarzyszone)
Czas realizacji:  2016-17

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych

Budżet: 173 150 EUR
Finansowanie:  Erasmus+, Akcja 1Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów programu (UE, EOG, stowarzyszone)Czas realizacji:  2016-17


Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 215 320 EUR

Finansowanie: Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Gruzja, Rosja, Ukraina, Wietnam)
Czas realizacji:  2015-17

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 124 790 EUR

Finansowanie: Erasmus+, Akcja 1

Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą

Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Bośnia i Hercegowina,  Gruzja, Rosja, Ukraina, Wietnam, Chiny)

Czas realizacji:  2016-18


Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Budżet: 373 787,25 PLN
Finansowanie: PO WER
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Czas realizacji:  2016-17

Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina

Budżet projektu: 51 941 PLN
Finansowanie: PER ASPERA AD ASTRA – Narodowe Centrum Nauki
Koordynator projektu: Prof. dr hab. Tomasz Bulik – Uniwersytet Warszawski
Partner Projektu (UZ): Dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ (WFiA/IA)
Czas realizacji:  2013-2017

Wsparcie w zakresie internacjonalizacji dla MŚP

Budżet projektu: 127 200 EUR

Finansowanie: COSME

Koordynator projektu: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
Czas realizacji:  2017-18


 

Lipoxins and resolvins in obesity and obesity-related cancer

Budżet projektu:  1 000 000 JPY
Finansowanie: TANITA Healthy Weight Community Trust
Koordynator projektu:   dr hab. Wojciech Marek Błogowski (WLNoZ)
Czas realizacji:  2016-2017

Gramatyka i składnia języka niemieckiego. Typologiczne badania nad budową zdań we współczesnych i historycznych systemach językowych. Ukryte mechanizmy kodowania funkcji kategorialnych

Finansowanie: Mobilność Plus IV/MNISW
Budżet projektu: 161 300 PLN
Koordynator projektu: dr Monika Schoenherr (WH)
Czas realizacji: 2016-2017

Dream Makers

Budżet: 28 668 EUR

Finansowanie: Erasmus+, Akcja 2

Partner wiodący: Infantario da Rochinha, Portugalia

Koordynator projektu: dr Marzanna Farnicka – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Czas realizacji: 2016 -2019