Projekty realizowane na UZ

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami programu

Budżet: 259 000 EUR
Finansowanie:  Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu: prof. dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów programu (UE, EOG, stowarzyszone)
Czas realizacji:  2019-2020

Mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Budżet: 175 166 PLN
Finansowanie: PO WER
Koordynator projektu: prof. dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Czas realizacji:  2019-2020

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 97 465 EUR

Finansowanie: Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu:  prof. dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Bośnia i Hercegowina,  Chiny, Gruzja, Czarnogóra, Rosja, Ukraina, Wietnam).
Czas realizacji:  2019-2021

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 113 000 EUR
Finansowanie: Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu:  prof. dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Bośnia i Hercegowina,  Chiny, Gruzja, Czarnogóra, Rosja, Ukraina, Wietnam).
Czas realizacji:  2018-2020