Projekty realizowane na UZ

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych

Budżet: 153 375 EUR
Współfinansujący: Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów programu (UE, EOG, stowarzyszone)
Czas realizacji:  2016-17

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 215 320 EUR

Współfinansujący: Erasmus+, Akcja 1
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Gruzja, Rosja, Ukraina, Wietnam)
Czas realizacji:  2015-17

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi

Budżet: 124 790 EUR

Współfinansujący: Erasmus+, Akcja 1

Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą

Partner Projektu: uczelnie zagraniczne z krajów partnerskich  (Białoruś, Bośnia i Hercegowina,  Gruzja, Rosja, Ukraina, Wietnam, Chiny)

Czas realizacji:  2016-18


Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Budżet: 373 787,25 PLN
Współfinansujący: PO WER
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Możejko – Dział Współpracy z Zagranicą
Czas realizacji:  2016-17

Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina

Budżet projektu: 51 941 PLN
Współfinansujący: PER ASPERA AD ASTRA – Narodowe Centrum Nauki
Koordynator projektu: Prof. dr hab. Tomasz Bulik – Uniwersytet Warszawski
Partner Projektu (UZ): Dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ (WFiA/IA)
Czas realizacji:  2013-2017

Wsparcie w zakresie internacjonalizacji dla MŚP

Budżet projektu: 127 200 EUR

Współfinansujący: COSME

Koordynator projektu: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
Czas realizacji:  2015-16


 

Development of the polyphase ac voltage source for digitally-assisted impedance bridge” (“Opracowanie wielofazowego źródła napięcia przemiennego do wspomaganych cyfrowo mostków impedancji”) – EMRP Research Grant

Budżet projektu:  62 711,21 EUR
Współfinansujący: European Metrology Research Programme – EURAMET e.V.
Koordynator projektu:   Dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ (WEIT/IME)
Czas realizacji:  2013-2016

Sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów mobilnych

Temat badawczy włączony do umowy międzyrządowej (Polska – Francja),  Program wymiany osobowej POLONIUM na lata 2015-2016.
Koordynator projektu: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof UZ (WEIT/ISSI)
Partner Projektu: Université de Lorraine
Czas realizacji: 2015-2016

Dream Makers

Budżet: 28 668 EUR

Współfinansujący: Erasmus+, Akcja 2

Partner wiodący: Infantario da Rochinha, Portugalia

Koordynator projektu: dr Marzanna Farnicka – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Czas realizacji: 2016 -2019