Inne programy

Erasmus+, Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk poprzez budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą, szkolnictwem wyższym oraz budowaniu tzw. Sojuszy na rzecz wiedzy czy umiejętności sektorowych. Finansowane są projekty wielostronne, również projekty wspólnych studiów magisterskich,  obejmujące wszystkie sektory edukacji i współpracę z podmiotami pochodzącymi z różnych sektorów gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – granty (small, standard, strategic) na realizację projektów z partnerami z grupy Wyszehradzkiej

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej – projekty  we współpracy z niemieckimi partnerami