Archiwum autora: uzadmin

VIP – FOR GRADUATES (Viadrina International Program – for Graduates)

The Viadrina International Program – for Graduates (VIP) is welcoming applications from doctoral students for the year 2023. The program is funded by the European University Viadrina and aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.

International doctoral candidates may apply for research stays at the European University Viadrina in 2023 to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations. International doctoral candidates may apply for the following funding line:

•             Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 months)​

The application deadline is January 31, 2023 (23:59 pm CET).

Zapraszamy do udziału w Konkursie

IDEA KONKURSU
Nauczyciele mają niepodważalny wpływ na życie i rozwój każdego z nas. Droga do wymarzonego zawodu często nie jest prosta, dlatego tak ważne jest podążanie nią w ślad za kompetentnym i pełnym pasji fachowcem. Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom kształcenia zawodowego. Należy się on przede wszystkim tym dydaktykom, którzy są wzorem nie tylko dla swoich uczniów, ale także dla innych pedagogów.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli.

Zawodowiec Roku 2022 cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy; wspiera zainteresowania zawodowe uczniów; cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym; posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI >>
Pomóż nam w poszukiwaniach nauczyciela, który wzorowo pasuje do profilu Zawodowca Roku 2022. 
Nauczyciela zgłosić może szkoła lub centrum kształcenia zawodowego w jednej ze 100 dziedzin: od budowy i strojenia fortepianów, po elektrykę, transport lotniczy i spedycję. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia przyznawane w każdej dziedzinie konkursowej.
ZGŁOŚ ZAWODOWCA ROKU!
Zadzwoń do nas:
Agata Kłopotowska
tel. 505 330 181
Dagmara Wieczorkowska
tel. 505 432 672
Napisz do nas:
aklopotowska@frse.org.pl

dwieczorkowska@frse.org.pl

Scholarship at University of La Verne, California

University of La Verne, California, announces the Scholarship Notice of International Exchange Program in Business Strategy, Financial Decisions, Marketing Management, Project Management, Public Administration, Leading & Coaching and Business English for Undergraduate and Postgraduate Students.  

 • Advanced Topics in Business Strategy   
 • Advanced Topics in Financial Decisions and Corporate Policy   
 • Advanced Topics in Marketing Management   
 • Advanced Topics in Project Management   
 • Contemporary Topics in Public Administration   
 • Finance & Accounting  
 • Leading & Coaching the Human Organization  
 • Strategy & Marketing  
 • Business English 

The top 10% of the applicants receive the Scholarship based on: 

 • Merit;  
 • How early they apply.  

Summary  

Benefit: 70% of the full tuition   

Host institution: University of La Verne   

Exchange period: 3 weeks  

Intake: Summer 2023  

Registration Period: September 26th to October 31st  

Eligibility Criteria  

Any student who, by the time of the chosen intake, has met all three requirements below:  

 • Being 18 years old.  
 • Having successfully completed the 4th semester of undergraduate degree or currently a postgraduate student for the Advanced programs.  
 • Having at least an intermediate level of proficiency in English.  

Steps of the process  

 • Complete the online Application.  
 • Applications will be accepted starting September 26th.  
 • In the online application, you will be asked to briefly describe the reason you are applying for this scholarship and describe how the program will help you attain your personal and/or professional goals.  
 • Delivery of final documentation by the selected candidates in this selection process.   
 • Scholarship recipients will be notified individually after 10 days.  

Contact  

As a way of welcoming the student to explore the following certificate program options, our team is available to assist here.  

Wizyta rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

Dział Współpracy Z Zagranicą zorganizował wizytę  rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, prof. Volodymyra Bugrova. 18 lipca 2022 w spotkaniu z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr. hab. Wojciechem Strzyżewskim uczestniczyli również: prorektor ds. pracy naukowo-pedagogicznej i współpracy międzynarodowej kijowskiej uczelni – prof. Ksenia Smirnowa oraz prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ. Do rozmów zaproszono także dr hab. Andrzeja Bisztygę, prof. UZ – dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz dr hab. Romana Sapeńko, prof. UZ – szefa Polsko-Ukraińskiego Centrum Studiów Humanistycznych ikierownika projektu Solidarni z Ukrainą.  Rektor V. Bugrov spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej a także z ukraińskimi studentami biorącymi udział w  bezpłatnym kursie języka polskiego na UZ, który jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji na stronie UZ:

Wizyta rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, prof. Volodymyra Bugrova na UZ | Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego


Nowe nabory programów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabory w następujących programach: Polskie Powroty NAWA oraz Promocja języka polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programów i warunkami składania wniosków.


Polskie Powroty NAWA


Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 •     młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 •     doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).


W programie finansowane są:

 •     wynagrodzenie powracającego naukowca
 •     wynagrodzenie grupy projektowej
 •     wynagrodzenie osoby zapraszającej
 •     przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 143 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 397 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł, a w przypadku badań aplikacyjnych i prac rozwojowych o komponent aplikacyjny NCBR do 400 000 zł. Alokacja w naborze wynosi 18 mln zł.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2022 roku

Więcej informacji na temat warunków naboru z na stronie::

Promocja języka polskiego

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2022 r.


Więcej informacji na temat warunków naboru na stronie::

Życzenia wielkanocne

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w gronie najbliższych,

optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość

życzy Dział Współpracy z Zagranicą

DWZ UZ wita studentów z Indii

W poniedziałek 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie ze studentami z Indii, którzy rozpoczęli studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering). Uczestniczyli w nim dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej – dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, dr hab. Marek Smoluk – koordynator programu Erasmus +, Kamila Rabiko – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą razem ze współpracownikami oraz pracownicy Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

9 studentów przyjechało do Zielonej Góry na studia w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą LUMEL S.A. Studia prowadzone są w języku angielskim. Studenci zapoznali się ze strukturą Instytutu, jego pracownikami oraz planem kształcenia, który będzie obejmować trzy semestry. Oprócz pomocy w Instytucie, studenci z Indii będą mogli otrzymać wszelką pomoc również w Biurze ESN UZ, czyli biurze obsługi dla studentów przyjeżdzających na Uniwersytet Zielonogórski w ramach programu Erasmus+.

Źródło: Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja uzupełniająca na studenckie wyjazdy na studia i praktyki ERASMUS+ w SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023

Informujemy, że 21 marca 2022 r. rusza rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów na praktyki i studia w semestrze ZIMOWYM w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/20223.

Są to wyjazdy do krajów programu (KA103) z projektu 2020. Zgłoszenia na wyjazdy na studia prosimy nadsyłać w terminie od 21.03.2022 do 31.03.2022, a na praktyki do wyczerpania środków finansowych.

Uwaga: rekrutacja dotyczy wyjazdów na studia tylko na semestr zimowy – aplikacje na wyjazdy na cały rok akademicki 2022//2023 zostaną odrzucone.

Wszystkie informacje na temat procedury rekrutacji dostępne są na stronie:

Erasmus Plus (uz.zgora.pl)

ZBIÓRKA DARÓW DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY NA UZ

Zachęcamy całą społeczność naszej uczelni, a także mieszkańców Zielonej Góry i okolic do wsparcia akcji  pomocy mieszkańcom Ukrainy organizowanej przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Parlamentu Studenckiego, Oddziału Zielona Góra IFMSA-Poland, Collegium Medicum, a także Zielonogórskiego Biura Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przez cały tydzień na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyznaczonych godzinach i miejscach można będzie dostarczać potrzebne rzeczy.

Zbiórka organizowana zostanie w dniach 28.02-13.03 w godzinach 9:00-12:00 oraz 15:00 – 21:00

w dwóch miejscach na terenie naszego uniwersytetu:

– Kampus A, budynek A-0, ul. Podgórna 50;

– Kampus B, budynek A-16, al. Wojska Polskiego 69;


Przez cały tydzień w wyznaczonych godzinach i miejscach, w holach głównych na parterze, można dostarczać Wolontariuszom potrzebne rzeczy.
 

AKTUALIZACJA: Na ten moment zbieramy tylko:

 – ŚRODKI OPATRUNKOWE (gazy, kompresy, bandaże elastyczne, opaski dziane, lekiprzeciwbólowe, środki odkażające, ampułki soli fizjologicznej, nożyczki do opatrunków, rękawiczki jednorazowe)

-NOWE koce, poduszki, materace, śpiwory;

– NAŁADOWANE POWERBANKI

– jedzenie (suchy prowiant, konserwy, puszki, batony eneergetyczne, kawa, herbata)

– środki hignieniczne, środki czystości

– mleko modyfikowane, pieluchy.

Dziękujemy!

UZ SOLIDARNY Z UKRAINĄ!

W obliczu rosyjskiej agresji na demokratyczny porządek Świata, godnego najwyższego potępienia ataku militarnego na suwerenną i wolną Ukrainę, cała społeczność akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża solidarność z narodem ukraińskim. Szczególnie jednak chcemy wesprzeć naszych partnerów z Kijowa, Charkowa, Lwowa, Żytomierza i innych miast ukraińskich, z którymi dotychczas rozwijaliśmy współpracę, a którzy dzisiaj muszą bronić nie tylko wartości akademickich, ale tych najważniejszych – dotyczących życia i śmierci.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Перед обличчям російської агресії проти демократичного устрою світу, різко засудженого військового нападу на суверенну та вільну Україну, вся наукова спільнота Зеленогурського Університету висловлює свою солідарність з українським народом. Водночас, ми особливо хочемо підтримати наших партнерів з Києва, Харкова, Львова, Житомира та інших міст України, з якими ми наразі співпрацюємо, і які сьогодні мають відстоювати не лише академічні цінності, а й найважливіші – щодо життя і смерті.

проф. Войцех Стржижевський

Ректор Зеленогурського Університету

#Ukraina #ukraine #standwithukraine