Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego.

Jego najważniejszym celem jest przyciągnięcie do Polski studentów oraz zatrudnienie zagranicznych naukowców.  Istotną jego częścią jest uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.Więcej na stronie MNISW.