Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Zielonogórski
Nasi partnerzy
O Dziale
Aktualności
Programy badawcze
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Stypendia zagraniczne
Nasi partnerzy
Erasmus
Wyjazdy i przyjęcia gości
Formularze
Varia
Linki
Strona główna
Stroną opiekują się: Agnieszka Możejko, Dorota Jarmużek.

Nasi partnerzy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Brazylia    Belgia    Białoruś    Chiny    Czechy    Estonia    Francja    Izrael    Kazachstan    Łotwa    Mołdawia    Niemcy    Portugalia    Rosja    Słowacja    Ukraina    Wietnam   


Brazylia

Uniwersytet Stanowy Sao Paulo (UNESP)
http://www.ibilce.unesp.br
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Informatyki i Statystyki
http://www.dcce.ibilce.unesp.br/
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilaterlana


Belgia

Uniwersytet w Gandawie
http://www.rug.ac.be
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Katedra Logiki i Filozofii Nauki
 
Instytut Filozofii
http://www.ifil.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Białoruś

Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku
http://www.bntu.by
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Budownictwa Lądowego
 
Instytut Budownictwa
http://www.ib.uz.zgora.pl
Wydział Budowy Maszyn
 
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
http://www.ibem.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki
http://www.bsuir.by
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Elektroniki Przemysłowej
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Witebski Uniwersytet Państwowy im. P.M. Maszerowa
http://www.vsu.by
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Narodowa Akademia Nauk Białorusi
http://www.ac.by
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Cybernetyki Technicznej
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Instytut Naukowo-Badawczy Projektowania Technologii w Budownictwie w Mińsku
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • protokół o współpracy


Białoruski Uniwersytet Państwowy
http://www.bsu.by
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


"Białoruski Republikański Instytut Budownictwa ""Instytut BeINIIS"""
http://belniis.by/
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
http://www.wils.uz.zgora.pl/

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Chiny

Uniwersytet Technologii Elektronicznej w Guilin
http://www.gliet.edu.cn
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Informatyki i Technologii Informatycznych
 
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
http://www.issi.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Uniwersytet Hainan
http://www.hainu.edu.cn/en1/index.html
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy edukacyjnej i naukowej


Szanghajski Uniwersytet Pedagogiczny
http://www.shnu.edu.cn/Default.aspx?alias=www.shnu.edu.cn/shnuen
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Kolegium Inżynierii Informacyjnej, Mechanicznej i Elektrotechniki
 
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
http://www.weit.uz.zgora.pl/pl/

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Czechy

Uniwersytet w Hradec Kralove
http://www.uhk.cz
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu
http://www.wnps.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Estonia

Tallinn Technical University
http://www.ttu.ee
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Francja

Uniwersytecki Instytut Kształcenia Nauczycieli w Caen
http://www.caen.iufm.fr
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
http://www.nkjo.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Izrael

Instytut Technologii w Holon
http://www.hit.ac.il
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Nauk
 
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
http://www.weit.uz.zgora.pl/

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Kazachstan

Uniwersytet Państwowy Pavlodar im. S. Toraighyrova
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Wyższa Państwowa Szkoła Pedagogiczna w Taraz
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Łotwa

Rezekne Higher Education Institution
http://www.ru.lv
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Inżynierii Środowiska
http://www.iis.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Mołdawia

Mołdawska Akademia Ekonomiczna
http://www.ase.md
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Mołdawski Uniwersytet Państwowy
http://www.iatp.md/usmlaw
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Niemcy

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus
http://www.tu-cottbus.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Matematyki
 
Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
http://www.im.uz.zgora.pl
Instytut Przemysłowych Systemów Informacyjnych
 
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
http://www.iizp.uz.zgora.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Inżynierii Procesów
 
Instytut Inżynierii Środowiska
http://www.iis.uz.zgora.pl
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl
 
Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
http://www.wz.uz.zgora.pl
Zentrum Edukacji i Doradztwa- Sieć Edukacyjna Lernende Lausitz
 
Instytut Filologii Polskiej
http://www.ifp.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Instytut Automatyki i Komunikacji w Magdeburgu
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Departament Systemów Komunikacyjnych
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • list intencyjny


Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa w Cottbus
http://www.fh-lausitz.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Nauk Społecznych
 
Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu
http://www.wnps.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Uniwersytet Poczdamski
http://www.uni-potsdam.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Uniwersytet Techniczny w Ilmenau
http://www.tu-ilmenau.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Departament Architektury Komputerowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Technicznej
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl
Centrum Informacji Patentowej i Usług Online (PATON)
 
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
http://www.iiz.uz.zgora.pl
Instytut Matematyki
 
Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
http://www.wmie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Uniwersytet w Vechcie
http://www.uni-vechta.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Nauk Społecznych
 
Instytut Filologii Germańskiej
http://www.ifg.uz.zgora.pl
 
Instytut Historii
http://www.ih.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wyższa Szkoła Zawodowa w Giessen-Friedberg
http://www.fh-giessen.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Elektrotechniki
 
Instytut Metrologii Elektrycznej
http://www.ime.uz.zgora.pl
Instytut Elektrotechniki
 
Instytut Inżynierii Elektrycznej
http://www.iee.uz.zgora.pl
Wydział Matematyki i Informatyki
 
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
http://www.issi.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wyższa Szkoła Zawodowa w Wurzburg-Schweinfurt
http://www.fh-wuerzburg.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
http://www.iizp.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wyższa Szkoła Zawodowa w Mittweida
http://www.htwm.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
http://www.iizp.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wyższa Szkoła Zawodowa Zittau/Gorlitz
http://www.hs-zigr.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
http://www.issi.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
http://www.tu-dresden.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Matematyki Numerycznej
http://www.math.tu-dresden.de
 
Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
http://www.wmie.uz.zgora.pl
Wydział Języko- i Literaturoznawstwa
http://www.tu-dresden.de/slk
 
Instytut Filologii Germańskiej
http://www.ifg.uz.zgora.pl
Instytut Analizy
http://www.math.tu-dresden.de
 
Zakład Matematyki Przemysłowej
http://www.wmie.uz.zgora.pl
Instytut Hannah Arendt nad Totalitaryzmem
http://www.hait.tu-dresden.de
 
Instytut Socjologii
http://www.is.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wyższa Szkoła Zawodowa Ravensburg-Weingarten
http://www.hs-weingarten.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
http://www.issi.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Bawarski Uniwersytet im. Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
http://www.uni-wuerzburg.de
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Filologii Niemieckiej
 
Instytut Filologii Germańskiej
http://www.ifg.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o międzynarodowej współpracy uniwersyteckiej


Portugalia

Uniwersytet Minho
http://www.uminho.pt
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Instytut Elektroniki Przemysłowej
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Rosja

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Technologiczny MGTU Stankin
http://www.stankin.ru
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Katedra Inżynierii Ekologii i Bezpieczeństwa Pracy
 
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
http://www.ibem.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena
http://www.herzen.spb.ru
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Filologii Rosyjskiej
 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
http://www.ifw.uz.zgora.pl
Wydział Psychologiczno-Pedagogiczny
 
Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu
http://www.wnps.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Rosyjska Akademia Kształcenia w Moskwie
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
http://www.eti.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Słowacja

Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
http://www.ukf.sk
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Pedagogiczny
http://www.pf.ukf.sk
 
Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu
http://www.wnps.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracy


Ukraina

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy w Kijowie (Kijowski Instytut Politechniczny)
http://www.ntu-kpi.kiev.ua
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Inżynierii Elektrycznej
http://www.iee.uz.zgora.pl
Instytut Stosowanej Analizy Systemowej
 
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
http://www.issi.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Instytut Ekonomii i Zarządzania Zachodniego Donbasu
http://www.zpieu.net
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Kijowski Ludowy Uniwersytet Technologii i Projektowania
http://www.interknutd.com.ua
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
http://www.wez.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie
http://univer.kharkov.ua
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Katedra Elektroniki Przemysłowej i Biomedycznej
 
Instytut Inżynierii Elektrycznej
http://www.iee.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
http://www.eti.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Narodowa Politechnika Doniecka
http://donntu.edu.ua
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Katedra Elektronicznych Maszyn Liczących
 
Instytut Informatyki i Elektroniki
http://www.iie.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • umowa bilateralna


Wietnam

Hanoi Agricultural University
http://www.hau.edu.vn
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
Wydział Zasobów Ziemi i Środowiska
 
Instytut Inżynierii Środowiska
http://www.iis.uz.zgora.pl

Zakres współpracy
 • Porozumienie o współpracy


Uniwersytet w Vinh
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/
 
Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl
 
Wydział Fizyki i Astronomii
http://www.wfa.uz.zgora.pl/index.php

Zakres współpracy
 • porozumienie o współpracyWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2002 Uniwersytet Zielonogórski