Oferty współpracy

Projekty badawcze

Dodatkowe oferty współpracy w ramach Programu Horyzont 2020 dostępne są na stronie KPK.

 Wymiana/projekty dydaktyczne

Dodatkowe oferty współpracy w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie FRSE.