Oferty współpracy

Projekty badawcze

Oferty współpracy w ramach Programu Horyzont 2020 dostępne są na stronie KPK.

 Wymiana/projekty dydaktyczne

Oferty współpracy w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie FRSE.