O Biurze Współpracy z Zagranicą

Siedziba:

Uniwersytet Zielonogórski

Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
pokój 106, 012
e-mail: DWZ@uz.zgora.pl