Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania współpracy z zagranicą

MNISW wydało nowe rozporządzenie w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą. Dokument określa miedzy innymi zasady przyznawania wsparcia tzw. Premii na Horyzoncie. Dokument dostępny na stronie.