Narodowe Centrum Nauki

Program Harmonia

Program umożliwia realizację projektów międzynarodowych:
• w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej:
• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
• przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Konkursy międzynarodowe

w ramach NCN odbywają się konkursy międzynarodowe na realizację projektów w rożnych dziedzinach nauki: humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.
Szczegółowe zasady konkursów dostępne są na stronie NCN.