Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bierze udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Oferowane przez Centrum programy dają możliwość finansowania projektów we współpracy dwustronnej, wielostronnej i sieciowej. Szczegółowe informacje o programach znajdują się na stronie NCBiR.