Horyzont 2020. Program Ramowy Badań i Innowacji (2014-2020)

Program obejmuje Trzy filary:

DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE
• finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (ERC),
• wspieranie przyszłych i powstających technologii (FET),
• rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie,
• udostępnianie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury).

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
• rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji, biotechnologii oraz technologii kosmicznych,
• zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka,
• wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

WYZWANIA SPOŁECZNE
• finansowanie ponadnarodowej współpracy badawczej jako odpowiedzi na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone s strategii „Europa 2020”.

Filar obejmuje następujące wyzwania:
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Bezpieczna, czysta i efektywna energia
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Główne działania dodatkowe:
• poszerzanie uczestnictwa przez teaming, twinning i Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
• nauka w i dla społeczeństwa,
• inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Budżet Programu: 77 mld EUR.

Więcej informacji o programie „Horyzont 2020” można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Program Granty na granty

Program MNISW oferujący wsparcie w postaci dofinansowania kierowanego do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie międzynarodowym. Jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyznanie środków, nawet 30 tysięcy zł, m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania projektu. Szczegóły na stronie MNiSW.

Lokalny Punkt Kontaktowy Programu Horyzont 2020
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9, pok. 106
tel: +48 68 328 32 93
email: a.mozejko@dwz.uz.zgora.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE