Czekamy na lepsze czasy. Ale nie bezczynnie

Granice tylko fizycznie są zamknięte. Wiele projektów przeniosło się do sieci czy dzięki decyzji Komisji Europejskiej zostało przedłużonych o kolejne miesiące, a nawet lata. Mimo pandemii, Erasmus działa.” O sztandarowym programie Komisji Europejskiej w czasach pandemii pisze Martyna Śmigiel, mobilna korespondentka FRSE.

Zapraszamy do lektury artykułu https://www.eurodesk.pl/news/czekamy-na-lepsze-czasy-ale-nie-bezczynnie.

(wiadomość ze strony Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl)

Uczące się osoby dorosłe w mobilnościach programu Erasmus+ od roku 2021

Aby osoby dorosłe lepiej dostosowały się do zmian spowodowanych transformacją ekologiczną i cyfrową, a także pandemią COVID-19 oraz potrzebą zdobycia nowych umiejętności zawodowych i życiowych, Parlament Europejski rozszerzył zakres nowego programu Erasmus+. Zgodnie z komunikatem Parlamentu  dorosłe osoby uczące się (dorośli słuchacze) będą mogli uczestniczyć w projektach mobilności w nowym programie Erasmus+ 2021-2027.

Przeczytaj komunikat.

Dalsze szczegóły zostaną opublikowane wraz w zaproszeniu do składania wniosków na rok 2021 z towarzyszącym mu Przewodnikiem po programie Erasmus+ 2021.

Pracownik w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego poszukiwany

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko: specjalista/starszy specjalista w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego Erasmus+

Chcesz rozpocząć pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne, mieć możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku  i spełniać się zawodowo, zgłoś swoją kandydaturę.

Więcej informacji https://bip.frse.org.pl/content/specjalistastarszy-specjalista-w-zespole-mobilnosci-szkolnictwa-wyzszego-0

Zostań korespondentem regionalnym FRSE

Jeśli,

  • masz doświadczenie w pracy reporterskiej?
  • interesujesz się tematyką europejską i edukacyjną?
  • jesteś komunikatywny i kreatywny?

Prześlij  CV oraz próbki 3-4 tekstów i zostań korespondentem regionalnym FRSE.

Wydawnictwo FRSE, wydawca kwartalnika „Europa dla Aktywnych” oraz serwisów internetowych, poszukuje korespondentów regionalnych z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego

Do zadań korespondentów będzie należało:

  • przygotowywanie wywiadów i relacji dotyczących projektów edukacyjnych i młodzieżowych, realizowanych dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej (m.in. Erasmus+);
  • tworzenie materiałów problemowych dotyczących edukacji.

Oferujemy:

  • współpracę ze stabilną i wiarygodną instytucją publiczną;
  • atrakcyjne wynagrodzenie wraz ze zwrotem kosztów podróży;
  •  możliwość poszerzenia kompetencji w trakcie realizacji ciekawych zleceń.

Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia na adres: mobilni@frse.org.pl

Programy NAWA

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje. Dlatego, w ciągu roku przygotowań do uruchomienia NAWA, przeprowadziliśmy kilkuetapowe konsultacje programów. W ich wyniku opracowaliśmy ponad dwadzieścia propozycji programów w różnych obszarach funkcjonowania Agencji. Programy muszą być zaopiniowane przez Radę NAWA, która ukonstytuuje się w ostatnim kwartale 2017 roku. Po uzyskaniu opinii nt. propozycji programów, będzie można sformułować ich regulaminy i przygotować ogłaszanie naborów.

Aktualna oferta:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

NAWA- OFERTA WYJAZDOWA dla studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.
NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl

„Medyk NAWA” – zaprasza na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy

„Medyk NAWA” – zapraszamy na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy

„Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.” to nowe działanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które wzmocni kształcenie lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajową kadrę medyczną.

W ramach pilotażowego działania „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych” uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy – naukowców, lekarzy – praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie:
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:medyk-nawa-zapraszamy-na-polskie-uczelnie-lekarzy-i-pielegniarki-z-zagranicy&catid=26:aktualnosci

Szczegóły naboru i procedury:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa

WELCOME TO POLAND – NAWA ogłasza kolejny nabór

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej ogłasza kolejny nabór do programu Welcome to Poland.

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Więcej informacji na stronie:
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:nabor-w-programie-welcome-to-poland&catid=26:aktualnosci

Ogłoszenie i inne dokumenty dostępne:
https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/ogloszenie

Stypendium na studia LL.M. w Kanadzie

Informujemy, że Wydział Prawa Uniwersytetu w Ottawie (Kanada) rozpoczął rekrutację na Stypendium Edwarda Barry McDougalla.

Stypendium dedykowane jest absolwentom kierunku prawo z Polski i umożliwia realizację rocznego programu studiów LL.M. w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie. Wymogiem formalnym stypendium jest bycie absolwentem polskich studiów prawniczych ukończonych przez polskiego obywatela. O stypendium można ubiegać się natomiast będąc jeszcze na piątym roku prawa, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem studiów w Kanadzie uzyska się dyplom studiów magisterskich z prawa. Stypendium pokrywa większość wydatków związanych z wyjazdem, zamieszkaniem i studiowaniem w Kanadzie.
Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 1 lutego 2019 roku. Okres trwania studiów LL.M. – 1 września 2019-31 sierpnia 2020.

Więcej informacji – w tym o procedurze aplikacyjnej –na stronie University of Ottawa – Edward Barry McDougall Memorial Scholarship for Graduate Studies in Law 

Informacji o stypendium w języku polskim udziela Stypendystka McDougalla z lat 2006- 2007 dr Karolina Kremens LL.M. (karolina.kremens@uwr.edu.pl).

Informacji w języku angielskim udziela Sochetra Nget (sochetra.nget@uottawa.ca) z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ottawie.