Stypendium na studia LL.M. w Kanadzie

Informujemy, że Wydział Prawa Uniwersytetu w Ottawie (Kanada) rozpoczął rekrutację na Stypendium Edwarda Barry McDougalla.

Stypendium dedykowane jest absolwentom kierunku prawo z Polski i umożliwia realizację rocznego programu studiów LL.M. w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie. Wymogiem formalnym stypendium jest bycie absolwentem polskich studiów prawniczych ukończonych przez polskiego obywatela. O stypendium można ubiegać się natomiast będąc jeszcze na piątym roku prawa, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem studiów w Kanadzie uzyska się dyplom studiów magisterskich z prawa. Stypendium pokrywa większość wydatków związanych z wyjazdem, zamieszkaniem i studiowaniem w Kanadzie.
Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 1 lutego 2019 roku. Okres trwania studiów LL.M. – 1 września 2019-31 sierpnia 2020.

Więcej informacji – w tym o procedurze aplikacyjnej –na stronie University of Ottawa – Edward Barry McDougall Memorial Scholarship for Graduate Studies in Law 

Informacji o stypendium w języku polskim udziela Stypendystka McDougalla z lat 2006- 2007 dr Karolina Kremens LL.M. (karolina.kremens@uwr.edu.pl).

Informacji w języku angielskim udziela Sochetra Nget (sochetra.nget@uottawa.ca) z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ottawie.