Nabór wniosków do Działania Solidarni z Białorusią – studenci już 30 września!

Dokładnie za tydzień 30 września, otwarty zostanie nabór wniosków dla obywatelek i obywateli Białorusi, w ramach Działania Solidarni z Białorusią – studenci. Już dziś można sprawdzić, kto kwalifikuje się do aplikowania oraz jakie dokumenty musi skompletować by złożyć wniosek.

W tym roku w ramach Działania Solidarni z Białorusią – studenci, nabór prowadzony będzie w ramach dwóch ścieżek. Z jednej strony o stypendium aplikować będą mogły osoby, które w tym roku rozpoczną studia na polskich uczelniach, jak również ci, którzy kontynuują kształcenie na studiach, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni ze Studentami” w roku 2020.

Zapraszanie do składania wniosków pojawi się już w 30 września, również wtedy otwarty zostanie system teleinformatyczny NAWA za pośrednictwem którego będzie można złożyć wniosek. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat uprawnionych wnioskodawców, jak również z listą wymaganych dokumentów, by wziąć udział w procedurze. Kompletowanie dokumentów już teraz usprawni proces składania wniosku, gdy nabór zostanie otwarty.

Oferta stypendialna dotyczy studiów stacjonarnych, w języku polskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-dzialania-solidarni-z-bialorusia-studenci-juz-30-wrzesnia

NAWA ogłasza koleją edycję programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.  

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków o udział w programie, regulaminem programu i do składania wniosków.

Program skierowany jest do polskich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych, które przyjmują cudzoziemców na studia. Jego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia – od 30 do 150 godzin – przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Wnioski należy składać do 30.11.2021, a projekty powinny być zrealizowane między 1.06.2022 a 31.08.2023.

Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie

Osobom do kontaktu w sprawach Programu SPINAKER jest

Pani Agnieszka Gałan, telefon: + 48 22 390 35 44

e-mail: spinaker@nawa.gov.pl,

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie promocyjne oferty NAWA.

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Sołtysik
Kierownik zespołu komunikacji
Biuro komunikacji i promocji

ewa.soltysik@nawa.gov.pl
+48 22 390 35 66 
Polna 40 • 00-635 Warszawa • Polska www.nawa.gov.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu Welcome to Poland.  

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków o udział w programie, regulaminem programu i do składania wniosków oraz uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na stronach internetowych Państwa instytucji, w mediach społecznościowych, newsletterze.

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogą starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy projektodawca w jednej edycji może złożyć 3 wnioski.

Kwoty finansowania pojedynczego pomysłu wynoszą od 100 do 400 tys. PLN. W sumie w tegorocznej edycji programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln PLN.

Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku, a projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

Środki na finansowanie tej edycji programu pochodzą z projektu pozakonkursowego pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.3.  „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://poczta.uz.zgora.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=38456&part=3

Osobom do kontaktu w sprawach Programu Welcome to Poland jest

Pan Paweł Skubida, telefon: + 48 22 390 35 42

e-mail: welcome@nawa.gov.pl

Czekamy na lepsze czasy. Ale nie bezczynnie

Granice tylko fizycznie są zamknięte. Wiele projektów przeniosło się do sieci czy dzięki decyzji Komisji Europejskiej zostało przedłużonych o kolejne miesiące, a nawet lata. Mimo pandemii, Erasmus działa.” O sztandarowym programie Komisji Europejskiej w czasach pandemii pisze Martyna Śmigiel, mobilna korespondentka FRSE.

Zapraszamy do lektury artykułu https://www.eurodesk.pl/news/czekamy-na-lepsze-czasy-ale-nie-bezczynnie.

(wiadomość ze strony Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl)

Uczące się osoby dorosłe w mobilnościach programu Erasmus+ od roku 2021

Aby osoby dorosłe lepiej dostosowały się do zmian spowodowanych transformacją ekologiczną i cyfrową, a także pandemią COVID-19 oraz potrzebą zdobycia nowych umiejętności zawodowych i życiowych, Parlament Europejski rozszerzył zakres nowego programu Erasmus+. Zgodnie z komunikatem Parlamentu  dorosłe osoby uczące się (dorośli słuchacze) będą mogli uczestniczyć w projektach mobilności w nowym programie Erasmus+ 2021-2027.

Przeczytaj komunikat.

Dalsze szczegóły zostaną opublikowane wraz w zaproszeniu do składania wniosków na rok 2021 z towarzyszącym mu Przewodnikiem po programie Erasmus+ 2021.

Pracownik w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego poszukiwany

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko: specjalista/starszy specjalista w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego Erasmus+

Chcesz rozpocząć pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne, mieć możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku  i spełniać się zawodowo, zgłoś swoją kandydaturę.

Więcej informacji https://bip.frse.org.pl/content/specjalistastarszy-specjalista-w-zespole-mobilnosci-szkolnictwa-wyzszego-0

Zostań korespondentem regionalnym FRSE

Jeśli,

  • masz doświadczenie w pracy reporterskiej?
  • interesujesz się tematyką europejską i edukacyjną?
  • jesteś komunikatywny i kreatywny?

Prześlij  CV oraz próbki 3-4 tekstów i zostań korespondentem regionalnym FRSE.

Wydawnictwo FRSE, wydawca kwartalnika „Europa dla Aktywnych” oraz serwisów internetowych, poszukuje korespondentów regionalnych z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego

Do zadań korespondentów będzie należało:

  • przygotowywanie wywiadów i relacji dotyczących projektów edukacyjnych i młodzieżowych, realizowanych dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej (m.in. Erasmus+);
  • tworzenie materiałów problemowych dotyczących edukacji.

Oferujemy:

  • współpracę ze stabilną i wiarygodną instytucją publiczną;
  • atrakcyjne wynagrodzenie wraz ze zwrotem kosztów podróży;
  •  możliwość poszerzenia kompetencji w trakcie realizacji ciekawych zleceń.

Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia na adres: mobilni@frse.org.pl

Programy NAWA

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje. Dlatego, w ciągu roku przygotowań do uruchomienia NAWA, przeprowadziliśmy kilkuetapowe konsultacje programów. W ich wyniku opracowaliśmy ponad dwadzieścia propozycji programów w różnych obszarach funkcjonowania Agencji. Programy muszą być zaopiniowane przez Radę NAWA, która ukonstytuuje się w ostatnim kwartale 2017 roku. Po uzyskaniu opinii nt. propozycji programów, będzie można sformułować ich regulaminy i przygotować ogłaszanie naborów.

Aktualna oferta:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

NAWA- OFERTA WYJAZDOWA dla studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.
NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl

„Medyk NAWA” – zaprasza na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy

„Medyk NAWA” – zapraszamy na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy

„Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.” to nowe działanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które wzmocni kształcenie lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajową kadrę medyczną.

W ramach pilotażowego działania „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych” uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy – naukowców, lekarzy – praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie:
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:medyk-nawa-zapraszamy-na-polskie-uczelnie-lekarzy-i-pielegniarki-z-zagranicy&catid=26:aktualnosci

Szczegóły naboru i procedury:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa